Blomster
 
Forslag til sløyfe og kort tekster:

En/Den siste hilsen,
Et/Det siste farvel, Takk for alt/Takk,
En siste hilsen og takk for alt, Takk og farvel, Farvel kjære...,
Takk for alt, kjære......,Takk for gode minner,
Takk for all kjærlighet og omsorg, Takk for alt du ga oss,Takk for støtte, godhet og glede,
En siste hilsen og takk for godt naboskap, Takk for mange gode barndomsminner,
En siste hilsen og takk for innsatsen, Du er i våre tanker, Elsket og savnet,
Farvel lille solstråle, Sov søtt, Hvil i fred, Alt av nåde, Høyt var du elsket, sårt er du savnet,
Fred, Fred med ditt minne/Velsignet være ditt minne,
Kjært er minnet/ Minnes i kjærlighet/ I kjærlighet og gode minner,
Du glemmes ei, Vi møtes igjen,Hvil i Guds fred, Farvel i Jesu navn,
Gud er kjærlighet,
Du stoppet brått, for døden kom så fort, la oss møtes ved evighetens port.
Takk for alt, kjære...,
Helt blank sløyfe blir ofte brukt av forretningsforbindelser

Kondolansetekster:

Vi tenker på dere/Dere er i våre tanker
Vi er med dere i sorgen,
Kondolerer
Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg   Hebr:13:15,
Gå til din frelser, søk ro i Hans favn. Der lettes din byrde, der stilles ditt savn